Rada Nadzorcza informuje, że od 23.09.2019r. funkcję Prezesa Zarządu będzie pełnił Pan Marcin Bortkiewicz.

Konkurs Został rozstrzygnięty w dniu 05.09.2019r.