Budowa i wynajem społecznych mieszkań czynszowych, zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Jelcz-Laskowice, zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jelczu - Laskowicach jest jednoosobową spółką działającą w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, której jedynym właścicielem jest Gmina Jelcz - Laskowice. Siedziba spółki mieści się w Jelczu - Laskowicach przy ul. Techników 29.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 6 września 2002 r. poprzednik Spółki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jelczu - Laskowicach (zakład budżetowy) postawiony został w stan likwidacji, która zakończyła się w dniu 31 października 2002 r. Faktyczną działalność gospodarczą spółka rozpoczęła od 1 listopada 2002 roku po ostatecznym zlikwidowaniu zakładu budżetowego i przejęciu jego kadry pracowniczej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS z siedzibą w Jelczu - Laskowicach działa jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy na 22.06.2023r. wynosi 19.520.000 zł. Udziałowcem Spółki jest w 100% Gmina Jelcz - Laskowice.

Charakter prawny, wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz przedmiot działania Spółki, określa Statut Spółki.

ORGANY STATUTOWE SPÓŁKI:

•   Rada Nadzorcza Spółki:
  - Jerzy Urbaniak           -         Przewodniczący,
  - Jan Sztaba                 -         Zastępca Przewodniczącego,
  - Jarosław Cebula         -         Sekretarz.
•   Zarząd Spółki:

  - Marcin Bortkiewicz     -       Prezes Zarządu
•   Prokurent Spółki
  - Agnieszka Jadach        -       Główny Księgowy

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z jej Statutem, jest m. in.

  • budowanie budynków wielorodzinnych w ramach TBS i wynajem mieszkań,
  • zarządzanie nieruchomościami, w tym mieszkaniowym zasobem gminy,
  • sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności spółki (Wspólnoty Mieszkaniowe),
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków.