Budowa i wynajem społecznych mieszkań czynszowych, zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Jelcz-Laskowice, zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

REALIZACJA PROGRAMU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO TBS W JELCZU-LASKOWICACH


Właścicielem i zarządcą budowanych nieruchomości jest spółka gminna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Techników 29.

Stan realizacji programu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego TBS, który został przyjęty uchwałą nr CLXXXIII/1022/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Jelczu - Laskowicach z dnia 25.09.2002r. i zaktualizowany Zarządzeniem nr BN.0050.803.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice z dnia 14.03.2018r. przedstawia się następująco:

I etap (lata 2003-2005) - zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-1 na dz. nr 10/43 AM34 przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach o pow. 1125,88 m 2 (24 lokale mieszkalne). Budynek oddany do użytku i zasiedlony w końcu marca 2005 roku.

II etap (lata 2005-2007) - zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-2 na dz. nr 10/49 AM34 przy al. Wolności w Jelczu-Laskowicach o pow. 1125,88 m 2 , 24 lokale mieszkalne. Budynek oddany do użytku i zasiedlony w końcu czerwca 2007 roku.

III etap (lata 2007-2009) - zrealizowany

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS-3 i TBS-4 na działkach nr 10/50 i 10/55 AM34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach, każdy o pow. 1795,45 m 2 (2 x 36 lokali mieszkalnych, czyli łącznie 72 lokale mieszkalne). Pierwszy z dwóch budynków zasiedlono w IV kw. 2008 roku. Zasiedlenie budynku TBS-4 nastąpiło w sierpniu 2009r.

IV etap (lata 2009-2010) - zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-5 na dz. nr 10/52 AM34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1795,45 m 2 (36 lokali mieszkalnych). Zasiedlenie nastąpiło w listopadzie 2010r.

V etap (lata 2010-2013) - zrealizowany

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS-6 i TBS-7 na działce nr 10/42 AM-34 przy Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach o pow. łącznej 2496,78 m 2 (łącznie 44 lokale mieszkalne i 2 użytkowe). Zasiedlenie budynków nastąpiło w styczniu 2013r.

VI etap (lata 2013-2015) - zrealizowany
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-8 na działce nr 10/60 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1245,57 m 2 (24 lokale mieszkalne). Zasiedlenie nastąpiło w marcu 2015r.

VII etap (lata 2014-2016) - zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-9 na działce nr 10/56 AM-34 przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach o pow. 1795,00 m 2 (36 lokali mieszkalnych). Zasiedlenie nastąpiło w czerwcu 2016r.

VIII etap (lata 2015-2017) – zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-10 na działce nr 22 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. około 1400 m2 (30 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy). Zasiedlenie nastąpiło we wrześniu 2017r.

IX etap (lata 2016-2018) – zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-11 na działce nr 23/1 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. około 1341,20 m2 (30 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy). Zasiedlenie nastąpiło w styczniu 2019r.

X etap (lata 2017-2020) – zrealizowany

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-12 na działkach nr 10/16, 11/15, 11/17, 23/3 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. 1526,90 m2 (32 lokale mieszkalne).

XI etap (lata 2020-2022) – w realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-13 na działkach nr 11/18, 23/4 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. 1526,90 m2 (32 lokale mieszkalne).

XII etap (lata 2021-2023) – planowany do realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-14 na działce wydzielonej z działki nr 10/31, 10/32 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. 1526,90 m2 (32 lokale mieszkalne).

XIII etap (lata 2021-2024) – planowany do realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-15 na działce wydzielonej z działki nr 10/31, 10/32 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. 1526,90 m2 (32 lokale mieszkalne).

XIV etap (lata 2021-2025) – planowany do realizacji

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS-16 na działce wydzielonej z działki nr 10/18, 10/19 AM-27 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach o pow. 1526,90 m2 (32 lokale mieszkalne).

 

Całkowita realizacja programu to: 480 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 23 200 m2 w 16 budynkach oraz 4 lokale usługowe.

Osoby zainteresowane tą formą uzyskania mieszkania prosimy o kontakt w biurze spółki lub telefonicznie pod numerem (71) 318-81-47.

 

Plan budowy budynków TBS przy ul. Oławskiej

(etapy VIII - XI)