Jelcz-Laskowice, 08.12.2020r.

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

samochodu Opel Combo (uszkodzony)

zarejestrowany jako ciężarowy

Dane techniczne samochodu: 

 • Marka: Opel
 • Model: Combo
 • Rok produkcji: 2006
 • Poj. silnika 1,3
 • Paliwo Diesel
 • Moc silnika 80 KM
 • Przebieg 260 000 km
 • Typ nadwozia Minivan
 • Kolor Biały
 • Stan techniczny: uszkodzony (sprzęgło do wymiany)
 • Skrzynia biegów: Manualna
 • Kraj pochodzenia: Polska
 • Cena: do negocjacji


 • Więcej informacji pod nr tel: 510-057-031  Jelcz-Laskowice, 05.11.2020r.

  UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

   

          W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów informuję, że bezpośrednie przyjmowanie osób zainteresowanych jest możliwe w sytuacji gdy nie ma innej możliwości po uprzednim kontakcie telefonicznym.

  Wszystkie inne zgłoszenia i sprawy należy realizować telefonicznie lub pocztą e-mailową. Rozwiązanie takie będzie obowiązywać do odwołania.

  Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. Zostały one wprowadzone dla dobra nas wszystkich.     

     

  Tel.: (71) 318-81-47, 318-88-31

  E-MAILE:

  Sekretariat: sekretariat@zgm-tbs.com

  Dział Techniczny: barbara.kowalenko@zgm-tbs.com

  Dział Czynszu: czynsze@zgm-tbs.com

  Telefon w przypadku awarii:
  510-057-031

       


  Jelcz-Laskowice, 12.12.2019r.


  Informacja o wyborze

  biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

  za lata 2019 i 2020

   

   Informuję, że po przeprowadzeniu konkursu Uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach nr 13/2019 z dnia 12.12.2019r. do badania sprawozdania finansowego Spółki na lata obrotowe 2019 i 2020 została wybrana firma:

   

  HERA Sp. z o.o., 41-206 Sosnowiec, ul. Żytnia 13

  Oddział: 50-950 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16

   

   

                                                    Przewodniczący Rady Nadzorczej ZGM-TBS Sp. z o.o.

                                                                            w Jelczu-Laskowicach

                                                                               inż. Jerzy Urbaniak


   

  Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz rok 2020

   

  Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Techników 29 w Jelczu Laskowicach

  zaprasza

  uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i rok 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

   

  Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

  • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  • aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP;
  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków
   do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań, sporządzenie pisemnych opinii o badanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent;
  • określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego;
  • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
  • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu;
  • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży,
   w której działa Spółka.

   

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.” do dnia 03.12.2019r. do godziny 15:00
  w sekretariacie Spółki. Otwarcie kopert nastąpi do 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert
  w siedzibie Spółki.

   

  Dodatkowe informacje:

  • termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia opinii i raportu ustala się odpowiednio na 29.02.2020r. oraz 28.02.2021r.;
  • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 318-81-47 (wewnętrzny 24)
  u Głównego Księgowego Spółki w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.

   

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

   

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

  inż. Jerzy Urbaniak


  Ogłoszenie znajduje się na Dysku Google (Przycisk powyżej).