- 07.07.2020r. Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.07.2020r.

- 07.07.2020r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.07.2020r.

- 08.07.2020r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.07.2020r.

- 16.07.2020r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.07.2020r.

- 17.07.2020r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.07.2020r.